Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lương Thế Vinh

Xã Cam Hòa, Cam Lâm, Khánh Hòa
02583863068